Фотоволтаични покривни системи

Тази система от 3000Wp произвежда 4000 киловат часа за година. електроенергия , която е достатъчна да покрие нуждите от дневна енергия на едно четири членно семейство за една година.

.