[spacer height=“100px“]

Улично светодиодно осветление

Основна характеристика на уличния осветител освен мощността е и кривата на светоразпределение.

При проектирането сме се ръководили от изискванията и Стандартите за светодиодно улично осветление, но при минимално изразходване на ел. енергия. Реален  показател за икономия е ( W/m ), колко Вата енергия е необходима за осветяване 1 кв. м според класа на улицата и другите елементи, като обща и надлъжна равномерност и т. н.

.