[spacer height=“100px“]

previous arrow
Vega3
Vega1-80
Vega2-100
Vega4
next arrow
Shadow

Улично светодиодно осветление

 

Основна характеристика на уличния осветител освен мощността е и кривата на светоразпределение.

При проектирането сме се ръководили от изискванията и Стандартите за светодиодно улично осветление, но при минимално изразходване на ел. енергия. Реален  показател за икономия е ( W/m ), колко Вата енергия е необходима за осветяване 1 кв. м според класа на улицата и другите елементи, като обща и надлъжна равномерност и т. н.

previous arrow
sirius-green
next arrow
Shadow

Парково LED осветление

 

LED Осветители, производство на фирма Вариант Русе, Еоод.

Предлаганите Осветителни тела са  предназначени за Осветяване на Обществени и Частни паркове, градини, игрища или улици. Мощноста на светодиодите е от 20 до 50w. Гаранционен срок на изделията – 5 години.

previous arrow
industrial-02
industrial-03
industrial-04
nlo-1
next arrow
Shadow

Промишлени осветители

 

Осветителите на база LED Диоди, които предлагаме са с мощност от 40 до 150 W и ъгли също от 40, 60, 90 градуса, като тези с по-малък ъгъл на разпръскване са подходящи за производствени помещения с височина 10-12 метра.

При използването в такива производствени помещения се постига осветеност според изискванията на стандарта и икономия от 3-4 пъти ако светещите тела, който заменяме с нашите осветители са например 400W метал-халогенни лампи.

Промишленият LED Осветител с Рефлектор е търсен от Производствени Предприятия, Общински и Частни лица с цел Превантивно охранителна дейност. Консумираната мощност е едва 60 Вата на Час, а минималният живот на Светодиода е 50000 часа.

industrial-04
Shadow

Оранжерийно осветление

 

Производство и изграждане на осветителни системи стимулиращи растежа на растенията в оранжерии.

Тъй като спектъра на светлината на осветителите е такъв, че доставя на растенията само тази част от спектъра необходим им за растежа, то при тях растежа е няколко пъти по-бърз сравнено с тези отглеждани с натриеви или подобни оранжерийни осветители, съответно и енергията изразходвана от нашите осветители е няколко пъти по-ниска от натриевите и други подобни осветители.

previous arrow
led-projector-100
led-projector-150
led-projector-200
next arrow
Shadow

LED Прожектори

Мощността на прожекторите е от 20 до 150W , с ъгъл на разпръскване на светлината от 23 , 45  и 60 градуса.
Прожекторите могат да са и RGB,  но с мощност до 20W подходящи за художествено осветление на сгради  или паркове .
Промишлените и Производствени Осветители, които предлагаме са с мощност от 40 до 150 вата и ъгли също от 23, 45, 60 градуса,
като тези с по-малък ъгъл на разпръскване са подходящи за  производствени помещения с височина 10-12 метра.
При използването в такива производствени помещения се постига осветеност според изискванията на стандарта и икономия от 3-4 пъти ако светещите тела, които заменяме с изработваните от нас  LED Осветители са например 400W метал-халогенни лампи.

На базата на произвеждания от нас  радиатор предлагаме също и различни видове прожектори и промишлени осветители.

previous arrow
photo-v-01
photo-v-02
photo-v-03
next arrow
Shadow

Покривни фотоволтаични централи

 

Тази система от 3000Wp произвежда 4000 киловат часа за година. електроенергия , която е достатъчна да покрие нуждите от дневна енергия на едно четири членно семейство за една година.