Сертификат за качество – ISO 9001


ротокол от изпитване на Вега 3-120

Сертификат за парков осветител ПАРК

Сертификат за уличен осветител ВЕГА-3

Сертификат за промишлен осветител