Сертификат за качество – ISO 9001

Сертификат за уличен осветител ВЕГА-1

Сертификат за парков осветител ПАРК

Сертификат за уличен осветител ВЕГА-3

Сертификат за промишлен осветител